UPS - URGENTUM PRAECIPITATUM SULFUR
28 October - 22 November 2008
Praecipitatum Sulfur is a medical ointment that helps to exterminate various parazites of human body. The artists claim that their works analyse the left-overs of soviet mentality which persecutes Lithuanian society to present days.

ARTISTS: Jonas Gasiūnas, Ričardas Nemeikšis, Henrikas Čerapas, Vytautas Dubauskas, Raimondas Gailiūnas, Kęstutis Lupeikis, Eimutis Markūnas, Antanas Obcarskas, Alfonas Vilpišauskas.