S&P STANIKAS. DVIGULĖ LOVA
2014 02 06 - 20
Atidarymas vasario 6 d. (ketvirtadienį) 18 val. 
2014 vasario 6 d. - 20 d.

Marijos ir Jurgio Šlapelių Namas-Muziejus,
Pilies g. 40, Vilnius

„Paryžiuje gyvenantys Svajonė ir Paulius Stanikai (S&P Stanikas) visada noriai sutinka surengti kokį įdomų projektą tėvynėje, mano subjektyvia nuomone, kaskart, projekto laikui, gerokai kilstelėdami mūsų provincijos estetinio skonio kartelę. 
 Vienas pagrindinių Svajonės ir Pauliaus Stanikų kūrybos leitmotyvų yra (meta)istorija ir subjektas jos pervartose. Socialinio, istorinio ir subjektyvaus tapatumo transformacijos, netgi transgresijos, Stanikų kūryboje dažnai įgauna monumentalaus grotesko – nesuklysime pasakę, jog kūnas dažnai virsta socioistoriškai formuojamu „monumentu“, o monumentas apeliuoja į psichofiziologinius lygmenis. Stanikų (meta)istorijoje svarbus vaidmuo tenka sovietmečiui. Jo represinė, absurdiška politinė sankloda ir ją reprezentuojantis socrealizmas, „akademizmas“ aktyviai dalyvauja menininkų kūryboje, tačiau originaliai „iškreipiamas“ per lūžio epochą, įgauna paradoksalių bruožų. 
 Projekte „Dvigulė lova“, pritaikytame specialiai Jurgio ir Marijos Šlapelių galerijos erdvėms, Stanikai taip pat paradoksaliai jungia asmeninius, biografinius ir (meta)istorinius lygmenis. Vienu metu masinių komunikacijos priemonių nuolat (re)transliuojami reportažai iš Libijos, kraupi ir, sakytume, Holivudo pasakas toli pranokstanti, Gaddaffių šeimos tragedija tapo tuo tarsi „natūraliai“, nepastebimai mintis, vaizduotę užvaldžiusiu fonu, kuriame Stanikai vysto pastarojo meto kūrinių fabulą. Stanikai savaip perpasakoja kraupią ir tuo pat metu (medijų paverstą) nepaprasto estetinio paveikumo, įgaunančia net biblinių motyvų, Aisha`os Gaddaffi dramą, iš tiesų (kaip ir visada), gilindamiesi ne į detales ar vienadienį „aktualumą“, bet į esminius, persipynusius ‒ gyvenimo, gimimo, mirties ‒ klausimus.“ 
Kuratorius Kęstutis Šapoka Projekto kuratorius: Kęstutis Šapoka
Projekto partneris: Galerija „Vartai“ 
Projekto rėmėjai: Fondation National des Arts Graphiques et Plastiques, Idea Artis, Kultūros rėmimo fondas