ŽILVINAS KEMPINAS
Solo paroda 

Gegužės 11- Rugpjūčio 3, 2014 
Atidarymas: Gegužės 11 d. (14:00 - 18:00) 

SOCRATES SKULPTŪROS  PARKAS
PO Box 6259, 32-01 Vernon Boulevard Long Island City, 11106 Niujorkas   

Parodos mecenatai: Lewben Art Foundation, Martin Z. Margulies