SOVIETINĖS ARCHITEKTŪROS FOTOGRAFIJŲ ALBUMAI
Antanas Sutkus / Romualdas Rakauskas / Frédéric Chaubin
2012 sausio 31 d. - kovo 17 d.

Galerija VARTAI sausio 31 d. 18 val. kviečia į trijų fotografų – Antano Sutkaus, Romualdo Rakausko ir Frédérico Chaubino parodą „Sovietinės architektūros fotografijų albumai“. 

Parodoje pateikiami keli laiko, geografijos ir istorijos požiūriu skirtingi žvilgsniai, atsiskleidžiantys fotografijų albumuose, skirtuose sovietinio laikotarpio architektūrai. Pirmasis žvilgsnis yra dabartinis (išorinis), fiksuojantis nykstančią epochą ir jos pavelde ieškantis kraštutinio kūrybiškumo, galėjusio egzistuoti totalitarinėje sistemoje. Kitas žvilgsnis – tuometinis (vidinis), kuris buvo kontroliuojamas ideologijos, bet pats išliko kūrybiškas. 

Pirmajam žvilgsniui atstovauja prancūzų fotografas Frédéricas Chaubinas, jau beveik dešimtmetį intensyviai besidomintis 8-9 deš. Sovietų Sąjungos architektūra. Jį ypač masina išradingi autoriniai objektai, kurių išraiškos formos kertasi su griežtai ekonomiško funkcionalistinio socmodernizmo dogmomis. Tai smalsus ir susižavėjimo kupinas žvilgsnis, kuris atranda egzotiškas, nesuprantamas, kone vizionierines struktūras ir jas dokumentuoja. Jo fotografijos reprodukuotos „Taschen“ išleistame albume „Cosmic Communist Constructions Photographed“ (2011), pristatytame daugelyje valstybių ir sukėlusiame didžiulį susidomėjimą. 

Antrajam žvilgsniui atstovauja lietuvių fotografai-klasikai Antanas Sutkus ir Romualdas Rakauskas. Jų fotografijų gausu 7 deš. pradėtuose leisti oficialiuose fotoalbumuose, skirtuose reprezentuoti gyvenimą tuometinėje Lietuvoje: „Lietuva šiandien“ (1964), „Tarybų Lietuva“ (1976) bei atskiriems Lietuvos miestams skirtų fotoalbumų serijoje, leistoje 9 deš. pirmoje pusėje. Be to, Romualdo Rakausko fotografijos sudaro vienintelį moderniai architektūrai skirtą albumą „Naujoji Lietuvos architektūra“ (1982, sud. Jonas Minkevičius), o Antano Sutkaus autoriniuose fotoalbumuose „Lazdynai“ (1975) ir „Lietuva iš paukščio skrydžio“ (1981) gausu modernistinės aplinkos fragmentų ir panoramų. 

Fotoalbumuose, reprezentuojančiuose sovietinio gyvenimo idealus, itin didelis dėmesys skirtas moderniai architektūrai ir aplinkai, kuri savo funkcionalumu ir higieniškumu turėjo formuoti naująjį komunistinį žmogų. Ideologiškai apribotas žvilgsnis negalėjo ieškoti vien išskirtinių architektūrinių sprendimų, bet turėjo išryškinti gerąsias naujai kuriamos aplinkos puses, perteikti grožį, slypintį standartizuotos architektūros suteikiamame ekonomiškame komforte. Tačiau autoriai, net darydami fotografijas pagal užsakymą, sugebėdavo suderinti tai, ko reikėjo oficiozui, su individualiomis meninėmis prieigomis. 

Parodoje bus galima pamatyti tiek albumuose reprodukuotas, tiek į juos nepatekusias fotografijas.

Kuratorės: Eglė Juocevičiūtė, Danutė Gambickaitė, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Globėjas:  

               

Parodos partneriai:Parodos rėmėjai: